Đánh giá khách sạn Khách Sạn Dic Star

Viết đánh giá
Rất tốt
7.8
Tất cả
(Từ 195 nhận xét)
Rất tốt
7.8
Công tác
(Từ 1 nhận xét)
Xuất sắc
8.5
Cặp đôi
(Từ 12 nhận xét)
Rất tốt
7.5
Gia đình
(Từ 38 nhận xét)
Tốt
6.4
Bạn bè
(Từ 9 nhận xét)
Rất tốt
7.9
Cá nhân
(Từ 135 nhận xét)