Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Đánh giá khách sạn Khách Sạn Thiên Hồng - Tản Đà

Viết đánh giá
Đánh giá 7.4
Tất cả
Chi tiết điểm (từ 21 nhận xét)
Đánh giá 7.7
Công tác
Chi tiết điểm (từ 3 nhận xét)
Tốt 8
Cặp đôi
Chi tiết điểm (từ 1 nhận xét)
Đánh giá 7.7
Gia đình
Chi tiết điểm (từ 3 nhận xét)
Đánh giá 0
Bạn bè
Chi tiết điểm (từ 0 nhận xét)
Đánh giá 7.1
Cá nhân
Chi tiết điểm (từ 14 nhận xét)