Đánh giá khách sạn Khách Sạn Blue Pearl (Ruby Cũ)

Viết đánh giá
Rất tốt
7.8
Tất cả
(Từ 154 nhận xét)
Xuất sắc
8
Công tác
(Từ 1 nhận xét)
Xuất sắc
8
Cặp đôi
(Từ 21 nhận xét)
Rất tốt
7.8
Gia đình
(Từ 34 nhận xét)
Rất tốt
7
Bạn bè
(Từ 5 nhận xét)
Rất tốt
7.9
Cá nhân
(Từ 93 nhận xét)