Đánh giá khách sạn Khách Sạn Dầu Khí Petro

Viết đánh giá
Xuất sắc
8.2
Tất cả
(Từ 212 nhận xét)
Tốt
6.9
Công tác
(Từ 2 nhận xét)
Rất tốt
7.5
Cặp đôi
(Từ 23 nhận xét)
Rất tốt
7.7
Gia đình
(Từ 28 nhận xét)
Rất tốt
7.7
Bạn bè
(Từ 12 nhận xét)
Xuất sắc
8.5
Cá nhân
(Từ 147 nhận xét)