Đánh giá khách sạn Vĩnh Trung Plaza Apartment - khu căn hộ

Viết đánh giá
Rất tốt
7.7
Tất cả
(Từ 228 nhận xét)
Rất tốt
7
Công tác
(Từ 2 nhận xét)
Rất tốt
7.7
Cặp đôi
(Từ 11 nhận xét)
Rất tốt
7.5
Gia đình
(Từ 44 nhận xét)
Rất tốt
7.8
Bạn bè
(Từ 10 nhận xét)
Rất tốt
7.7
Cá nhân
(Từ 161 nhận xét)