Đánh giá khách sạn Khách Sạn Phương Đông Airport

Viết đánh giá
Rất tốt
7.4
Tất cả
(Từ 11 nhận xét)
Tốt
6
Công tác
(Từ 1 nhận xét)
Đánh giá
0
Cặp đôi
(Từ 0 nhận xét)
Rất tốt
7.5
Gia đình
(Từ 2 nhận xét)
Xuất sắc
8
Bạn bè
(Từ 1 nhận xét)
Rất tốt
7.4
Cá nhân
(Từ 7 nhận xét)