Đánh giá khách sạn Full Moon Village Resort

Viết đánh giá
Xuất sắc
8.3
Tất cả
(Từ 10 nhận xét)
Xuất sắc
9.6
Công tác
(Từ 1 nhận xét)
Xuất sắc
8
Cặp đôi
(Từ 2 nhận xét)
Xuất sắc
8.8
Gia đình
(Từ 1 nhận xét)
Đánh giá
0
Bạn bè
(Từ 0 nhận xét)
Xuất sắc
8.2
Cá nhân
(Từ 6 nhận xét)