Đánh giá khách sạn Khách Sạn Hà Nội Indochina Airport

Viết đánh giá
Xuất sắc
8
Tất cả
(Từ 67 nhận xét)
Đánh giá
0
Công tác
(Từ 0 nhận xét)
Xuất sắc
8.4
Cặp đôi
(Từ 4 nhận xét)
Rất tốt
7.5
Gia đình
(Từ 4 nhận xét)
Tốt
6.3
Bạn bè
(Từ 2 nhận xét)
Xuất sắc
8
Cá nhân
(Từ 57 nhận xét)