Đánh giá khách sạn Khách Sạn Khăn Quàng Đỏ

Viết đánh giá
Rất tốt
7.4
Tất cả
(Từ 10 nhận xét)
Rất tốt
7.1
Công tác
(Từ 3 nhận xét)
Xuất sắc
8
Cặp đôi
(Từ 2 nhận xét)
Tốt
6.8
Gia đình
(Từ 1 nhận xét)
Đánh giá
5.6
Bạn bè
(Từ 1 nhận xét)
Xuất sắc
8.2
Cá nhân
(Từ 3 nhận xét)