Địa chỉ: 2 Trường Chinh, P.15, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại: 815 5483

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Hồ Chí Minh
 

Khách sạn đã xem