Địa chỉ: Khu Bình Phú, P.11, Q.6, TP. HCM
Điện thoại: 876 9711

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Hồ Chí Minh

Khách sạn đã xem