Năm 2005, chợ Gò Vấp có tổng số 815 tiểu thương. Tình hình kinh doanh tại chợ ngày càng đa dạng, hàng hóa phong phú, chất lượng tốt hơn, giá cả phù hợp nên thu hút nhiều khách hàng đến chợ mua sắm. Qua 3 năm xây dựng, chợ Gò Vấp đã trở thành đơn vị “Văn minh - thương nghiệp”, tệ nói thách, tranh mua, tranh bán được hạn chế, việc cân đo chính xác được người đi chợ đồng tình ủng hộ.

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Hồ Chí Minh

Khách sạn đã xem