Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999

Hồ Chí Minh: (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Địa chỉ: Phố Trần Phú - Huyện Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.
Tel: 0241-835.844.
 

Khách sạn đã xem