Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Địa chỉ: xã Phi Mô - huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang,
Điện thoại: 0240-3.680.016
 

 

 

 

 

Tags:
Khách sạn đã xem