Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999

Hồ Chí Minh: (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Địa chỉ: Khóm Sơn Đông, Thị trấn Nhà Bàn, Tịnh Biên, An Giang
Điện thoai:     (076).875269

Tags:
Khách sạn đã xem