HỖ TRỢ 24/7

Hà Nội: 024 7109 9999

Hồ Chí Minh: 028 7109 9998

Địa chỉ: Khóm Sơn Đông, Thị trấn Nhà Bàn, Tịnh Biên, An Giang
Điện thoai:     (076).875269

Tags:
Khách sạn đã xem