Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999

Hồ Chí Minh: (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, huyện Ea Hleo, Đắk Lắk

Điện thoại: (050).877203

Khách sạn đã xem