HỖ TRỢ 24/7

Hà Nội: 024 7109 9999

Hồ Chí Minh: 028 7109 9998

Năm 1950, do cảm mến hạnh du phương trì bình khất thực hóa duyên của đoàn du tăng khất thực do Tổ Sư MINH ĐANG QUANG hướng dẫn mang ánh sáng Chánh pháp về đến vùng mỹ Tho, quý Phật tử giàu tín tâm tại đây như bà Thiền Ngọc (bà mười Nhàn ), bà Bửu Ngọc (bà tám Báo), đặc biệt có cô Hai Chà (người Ấn Độ) đã hiến cúng một ngôi nhà lá nhỏ cho Tổ sư.

 

Tịnh xá Ngọc Mỹ Tiền GiangQuang cảnh tịnh xã Ngọc Mỹ - Ảnh: Sưu tầm

 

Xem thêm: Khách sạn gần tịnh xá Ngọc Mỹ

 

Năm 1951, vâng lệnh thầy, Ni trưởng Thích nữ Bạch Liên về đây dựng tạm một thảo am  để thờ Phật và tịnh tu.Giai đoạn 1952-1955, Ni trưởng Thiện Liên đảm nhiệm trụ trì.Trong thời kỳ này, ngôi thảo am được mở rộng thành ngôi nhà bát dần (mái giữa, chái hai bên),được Trưởng lão Từ Huệ ban hiệu là Mỹ Đức Tịnh; sau đó khuyết nhiệm trụ trỳ kéo dài trong 2 năm. Đầu năm quý Ni sư Thông Liên, Nhan Liên về đây trị xứ . Để tạm ổn định cho việc tịnh tu của chư Ni và các sinnh hoạt lễ bái của Phật Tử, Ni trưởngđứng ra xây dựng ngôi tịnhxá bằng vậ liệu nhẹ và đổi hiệu thành tịnhxá Ngọc Mỹ. Với đức tính khiêm cung từ ái, Ni trưởng đã gieo tạo được niềm cảm mến và sự tín tâm trong cư gia bá tánh quanh vùng, từ một vài Phật tử buổi đầu , đến nay ngôithính chúng quay tụ về ngôi đạo tràng tịnhxá ngày một đông.

 

Xem thêm: Các khách sạn ở Tiền Giang

 

Năm 1960,duyên lành được chư tôn Tăng thuộc Giáo đoàn I, vận động cùng với sự hộ đạo nhiệt thành của quý Phật tử, tịnh xá Ngọc Mỹ được tái thiết khang trang rộng rãi hơn. Sau đó năm 1972, Ni trưởng Tràng Liên vì duyên sự đã phó chúc cho Ni sư Nhan Liên đảm nhiệm trụ trí.

 

Xem thêm: các khách sạn giá rẻ tại Tiền Giang

 

Sau 40 năm tồn tại ngôi tịnh xá đã gần như hư hoại vì  mưa nắng, thời gian. Đầu năm Mậu Dần, Ni sư trụ trì đứng ra tai thiết, ngày mùng 6 tháng giêng năm Kỷ Mão (1999), Ni chúng và Phật tử tịnh xá hoan hỷ tổ chức lễ khánh thành công trình đại trùng tu vớisự chứng minh của chư tôn đức và đông đảo Phật tử các miền Tịnh xá tham dự. Tùy duyên hóa độ Ni sư trụ trì và tập thể Ni chúng tịnh xá Ngọc Mỹ đang từng ngày nỗ lực huân tu, gieo tạo phước điền cho bá tánh.

 

Có dịp đến Tiền Giang, bạn không nên bỏ qua một chuyến tham quan, vãn cảnh tịnh xá Ngọc Mỹ, để có thể tìm đến chốn thanh tịnh, xua tan đi mọi mệt mỏi, lo toan của cuộc sống và khám phá những nét đẹp về văn hóa, truyền thống nơi đây.

Khách sạn đã xem