Địa chỉ: 09 Chung cư B – Chợ Đầm – Nha Trang.
Điện thoại Ban Quản lý chợ: (84-58) 822560/ 812352/ 812388

Tổng số kiôt, lô sạp, quầy, tủ, xe: trên 1.500 hộ (không tính trên 500 hộ mua bán nhỏ linh tinh). Ngành hàng kinh doanh: 45 ngành hàng.

Trung tâm mua bán đủ các loại hàng hoá địa phương, trong nước, hàng nước ngoài.

Đặc biệt hàng hải sản khô đủ các chủng loại.

Cho thuê địa điểm để quảng cáo hàng hoá.

 

Khách sạn đã xem