Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Địa chỉ: 09 Chung cư B – Chợ Đầm – Nha Trang.
Điện thoại Ban Quản lý chợ: (84-58) 822560/ 812352/ 812388

Tổng số kiôt, lô sạp, quầy, tủ, xe: trên 1.500 hộ (không tính trên 500 hộ mua bán nhỏ linh tinh). Ngành hàng kinh doanh: 45 ngành hàng.

Trung tâm mua bán đủ các loại hàng hoá địa phương, trong nước, hàng nước ngoài.

Đặc biệt hàng hải sản khô đủ các chủng loại.

Cho thuê địa điểm để quảng cáo hàng hoá.

 

Khách sạn đã xem