Địa chỉ: 523 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 37 712 750
 

 

 
Rạp Ngọc Khánh là một trong những rạp chiếu bóng có quy mô lớn của Hà Nội. Ngọc Khánh Cinema (thuộc Trung tâm Văn hoá Điện ảnh của Viện phim Việt Nam) hiện có quy mô gồm 4 rạp với tổng cộng 470 ghế.
 
 
 
 
Phim của rạp được cập nhật thường xuyên (2 tuần/lần) với nhiều bộ phim mới của điện ảnh Việt Nam cũng như điện ảnh thế giới. Các buổi chiếu của rạp cũng rất linh động, ngày thường từ 13h – 21h, ngày lễ, thứ 7, chủ nhật từ 10h – 21h.
 
 
Ngọc Khánh Cinema thuộc Trung tâm dịch vụ văn hóa điện ảnh của Viện Phim Việt nam, hiện có quy mô gồm 4 rạp với tổng cộng 550 ghế.

 Phim của rạp được cập nhật thường xuyên (2 tuần/lần) với nhiều bộ phim mới của điện ảnh Việt Nam cũng như điện ảnh thế giới.
Khách sạn đã xem