Rạp Đặng Dung trực thuộc công ty Điện ảnh Hà Nội nên nguồn phim mới nhập về khá cập nhật, sát với nội dung trình chiếu tại rạp Tháng 8. Có nhận chiếu hợp đồng và giảm giá vé từng thời gian cụ thể

 

 

 

Nằm tại một phố nhỏ và khuất nên ít người biết đến. Diện tích để xe quá chật, không đáp ứng được nhu cầu khi đông khách. Số lượng ghế ngồi hạn chế. 

Tiện nghi: Màn hình và âm thanh thuộc loại trung bình. Rạp gồm 140 chỗ.

Khách sạn đã xem