HỖ TRỢ 24/7

Hà Nội: 024 7109 9999

Hồ Chí Minh: 028 7109 9998

Nhà ga lớn ở Huế lập vào năm 1906 nằm trên tuyến đường sắt xuyên Việt. Đây là đầu mối giao thông quan trọng, là địa điểm liên lạc các tổ chức yêu nước qua các thời kỳ chống thực dân Pháp liên lạc các tổ chức yêu nước qua các thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ở Trung Kỳ và thành phố Huế. Đến năm 1945, Ga Huế được mang tên ga Trần Cao Vân, nơi đưa tiễn hàng vạn thanh niên yêu nước lên đường Nam tiến, chiến đấu chống giặc Pháp và kẻ thù cướp nước khác. Bấy giờ thuộc Đệ Cửu, nay thuộc phường Phường Đúc, thành phố Huế.

Tags:
Khách sạn đã xem