HỖ TRỢ 24/7

Hà Nội: 024 7109 9999

Hồ Chí Minh: 028 7109 9998

Sân bay có 3 đường băng, mỗi đường bay dài khoảng 2200m. Hiện nay sân bay được dùng làm sân bay quân sự. Năm 2010, trong sự kiện 1000 năm Thăng Long, sân bay được dùng để diễn tập diễu binh

Khách sạn đã xem