Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999

Hồ Chí Minh: (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

CÁC LOẠI HẢI SẢN QUÝ HIẾM ĐẶC SẢN TẠI HÀNG DƯƠNG :

* Hải sản quý hiếm

* Cá Hô Vua Của Loài Cá Trang 1 , Trang 2

* Cá Chìa Vôi Nhà Bè

* Ốc Vòi Voi Trang 1 , Trang 2

* Cá Tầm

* Cá Hồi

* Cá Ngự

Khách sạn đã xem