Hội nhồi với tục rước Bà Đống

Hội nhồi với tục rước Bà Đống

05/05/2014 2014

Làng Hòa Đình xưa tên chữ là Lồi Đình, tên nôm làng Nhồi, nay thuộc xã Võ Cường, thành phố Bắc Ninh...

Xem thêm

Lễ hội đền Vua bà

Lễ hội đền Vua bà

05/05/2014 3223

Lễ hội đền Vua Bà là lễ hội lớn nhất, quan trọng nhất của làng Viêm Xá (Hoà Long-Yên Phong). Hội đề...

Xem thêm