Vườn cây ăn trái Cái Mơn

Vườn cây ăn trái Cái Mơn

05/06/2014 8329

Vườn cây ăn trái Cái Mơn thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Cái Mơn là một làng quê...

Xem thêm