Pháo Đài Cao Bằng

Pháo Đài Cao Bằng

03/07/2014 5079

Pháo Đài Cao Bằng do thực dân Pháp xây dựng từ năm 1941, đến năm 1943 thì hoàn thành và đưa vào sử d...

Xem thêm