Khu bảo tồn thiên nhiên Phja Den - Phja Oac

Khu bảo tồn thiên nhiên Phja Den - Phja Oac

06/05/2014 3533

Phja Den - Phja Oac là vùng sinh thái đặc thù, với nhiều tiềm năng chưa được khai thác, và là lợi t...

Xem thêm