Sân bay Gia Lâm

Sân bay Gia Lâm

06/05/2014 5187

Sân bay Gia Lâm là sân bay chính của Hà Nội trước năm 1970. Sau năm 1975, sân bay này đã được thay...

Xem thêm

Ga Yên Viên

Ga Yên Viên

06/05/2014 7941

Ga Yên Viên xưa được xây dựng trên đất thuộc tổng Yên Viên, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đây là một t...

Xem thêm