Sân bay Gia Lâm

Sân bay Gia Lâm

06/05/2014 4890

Sân bay Gia Lâm là sân bay chính của Hà Nội trước năm 1970. Sau năm 1975, sân bay này đã được thay...

Xem thêm