Mộ Vua Voi

Mộ Vua Voi

29/07/2014 2301

Mộ vua voi là khu lăng mộ của gia đình vua voi Khun Yu Nốp, một nhân vật lịch sử đã trở thành một h...

Xem thêm

Thác Bảy Nhánh

Thác Bảy Nhánh

06/05/2014 4880

Thác Bảy Nhánh là một thắng cảnh đẹp, một điểm du lịch sinh thái tuyệt vời của tỉnh Đắk Lắk. Dòng S...

Xem thêm