Trung tâm Y tế huyện Eahleo

Trung tâm Y tế huyện Eahleo

01/01/1970 2975

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, huyện Ea Hleo, Đắk Lắk Điện thoại: (050).877203

Xem thêm