Thác Diệu Thanh

Thác Diệu Thanh

06/05/2014 4990

Dak Nông trước kia là một phần của Dak Lak, đến với vùng đất này, ngoài việc thưởng thức cái gió bụi...

Xem thêm