Hội đình Định Yên

Hội đình Định Yên

06/05/2014 3343

Hội đình Định Yên long trọng với các nghi thức: đội kỵ mã, đội lân binh, đội học trò lễ... để tưởng...

Xem thêm