Làng dệt Nha Xá

Làng dệt Nha Xá

10/06/2014 1758

Nếu so sánh với lụa Hà Đông thì tiếng tăm của sản phẩm vải, lụa Nha Xá được xếp hàng á hậu. Từ đầu...

Xem thêm

Chùa Duyên Ứng

Chùa Duyên Ứng

07/05/2014 1707

Chùa thường gọi là chùa Long Đọi, tọa lạc trên núi Long Đọi thuộc xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh...

Xem thêm

Làng trống Đọi Tam

Làng trống Đọi Tam

07/05/2014 4023

Làng Ðọi Tam, xã Ðọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có nghề làm trống từ rất lâu đời, tương truyề...

Xem thêm