Đèo Ngang

Đèo Ngang

06/05/2014 7281

Đèo Ngang - Ranh giới cũ giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Thắng cảnh đèo Ngang (còn gọi là Đèo Nậy). Vắ...

Xem thêm

Chùa Hợp Tự

Chùa Hợp Tự

06/05/2014 1941

Chùa tọa lạc tại khu phố Thành Đông 1, phường Tân Giang, thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Chùa thuộc h...

Xem thêm