Làng nghề vàng bạc Châu Khê

Làng nghề vàng bạc Châu Khê

06/05/2014 5627

“Làng Châu Khê tay vàng, tay bạc”. Nghề kim hoàn Châu Khê qua 549 năm, trải bao thăng t...

Xem thêm