Lễ hội đền Quát

Lễ hội đền Quát

17/05/2014 3427

Lễ hội đền Quát hay còn gọi là lễ hội đền Yết Kiêu... Đền Quát tức là đền thờ Yết Kiêu, một gia nô...

Xem thêm

Lễ Hội Đền Cuối

Lễ Hội Đền Cuối

06/05/2014 3226

Đền Cối Xuyên nôm gọi là đền Cuối, thời Trần thuộc trang Cối Xuyên, năm 1672, đổi thành Hội Xuyên,...

Xem thêm