Lễ hội Chùa Muống

Lễ hội Chùa Muống

06/05/2014 2480

Chùa Muống tên tự là Quang Khánh tự, trước Cách mạng thuộc xã Dưỡng Mông, tổng Phù Tải, nay ở tả ng...

Xem thêm