Chợ nổi Phụng Hiệp

Chợ nổi Phụng Hiệp

06/05/2014 3911

Mênh mông chợ nổi ngã bảy Phụng Hiệp. Ở đây mặt sông mênh mông rẽ về 7 ngả. Từ các ngả, thuyền bè t...

Xem thêm