Học viện cảnh sát nhân dân

Học viện cảnh sát nhân dân

01/01/1970 3049

Ngày 15 tháng 5 năm 1968, trường Cảnh sát Nhân dân được thành lập với tiền thân là khoa Cảnh sát củ...

Xem thêm