Chùa Phước Long - Kiên Giang

Chùa Phước Long - Kiên Giang

07/07/2014 3834

Chùa do thượng tọa Thích Đại Thọ đứng ra chủ trì xây dựng vào năm 1970, trên nền đất của gia đình c...

Xem thêm