Đàn đá Khánh Sơn

Đàn đá Khánh Sơn

06/06/2014 2533

Đàn đá Khánh Sơn được phát hiện tại huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà vào năm 1979. Đây là m...

Xem thêm

Lễ Ăn Lúa Mới của Người Raglai

Lễ Ăn Lúa Mới của Người Raglai

06/05/2014 3481

Vào dịp năm mới, các dân tộc đều có tết cổ truyền của mình. Thế nhưng, đã từ lâu, người Raglai khôn...

Xem thêm