Làng dệt chiếu cói Kim Sơn

Làng dệt chiếu cói Kim Sơn

06/05/2014 4279

Cây cói xuất hiện ở Kim Sơn mới gần 2 thế kỷ nhưng đã có một vị trí rất quan trọng trong cuộc sống c...

Xem thêm