Chùa Sơn Thủy

Chùa Sơn Thủy

06/05/2014 1919

Chùa Sơn Thủy thường được gọi là chùa Non Nước, tọa lạc chân núi Dục Thúy, phía đông bắc thị xã Nin...

Xem thêm