Lễ hội đền Quả Sơn

Lễ hội đền Quả Sơn

06/07/2014 7997

Đền Quả Sơn là nơi thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang và các vị thần. Uy Minh Vương Lý Nhật Quang đã đ...

Xem thêm

Đền Quả Sơn

Đền Quả Sơn

06/05/2014 13228

Đền Quả Sơn là nơi thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang và các vị thần. Uy Minh Vương Lý Nhật Quang đã đư...

Xem thêm

Làng Trù

Làng Trù

06/05/2014 2888

Nằm trên trục đường 46, cách thành phố Vinh 13km, Nam Đàn là vùng đất địa linh nhân kiệt đã sản sin...

Xem thêm