Bảo tàng Chiến thắng B52

Bảo tàng Chiến thắng B52

06/07/2014 3082

Bảo tàng Chiến thắng B52 là một viện bảo tàng trưng bày các loại vũ khí, khí tài, xác máy bay B52 b...

Xem thêm

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - nghệ thuật Hà Nội

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - nghệ thuật Hà Nội

06/07/2014 5953

Trong hệ thống các bảo tàng quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt nam được đánh giá là một trong...

Xem thêm

Bảo tàng Lịch sử Quân sự

Bảo tàng Lịch sử Quân sự

06/07/2014 2429

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trước đây gọi là Bảo tàng Quân đội, là một viện bảo tàng về lịch...

Xem thêm

Công viên Bách Thảo

Công viên Bách Thảo

06/05/2014 5088

Công viên Bách Thảo nằm phía sau lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phủ Chủ tịch. Xưa kia nguyên là đất c...

Xem thêm

Hồ Thủ Lệ

Hồ Thủ Lệ

06/05/2014 1249

Hồ Thủ Lệ - Hà Nội Xem thêm: Các khách sạn tại Hà Nội Hồ Thủ Lệ giáp với đường Kim Mã và Nguyễn Văn...

Xem thêm

Hồ Ngọc Khánh

Hồ Ngọc Khánh

06/05/2014 4215

Hồ Ngọc Khánh là một trong những điểm vui chơi công cộng của Hà Nội, hàng ngày hồ Ngọc Khánh thu hút...

Xem thêm

CUNG THIẾU NHI

CUNG THIẾU NHI

06/05/2014 1563

Cung thiếu nhi Hà nội là trung tâm giáo dục ngoài nhà trường, giáo dục truyền thống yêu nước, học t...

Xem thêm

Làng hoa Ngọc Hà

Làng hoa Ngọc Hà

06/05/2014 11721

Có nghề trồng hoa từ lâu đời, làng hoa Ngọc Hà ở Hà Nội là làng hoa nổi tiếng bậc nhất Việt Nam từ...

Xem thêm

Rạp Ngọc Khánh

Rạp Ngọc Khánh

06/05/2014 3179

Xem thêm: Các khách sạn tại Hà Nội Địa chỉ: 523 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội Điện thoại: (84-4) 37 712...

Xem thêm

Rạp Đặng Dung

Rạp Đặng Dung

06/05/2014 1480

Xem thêm: Các khách sạn tại Hà Nội Rạp Đặng Dung trực thuộc công ty Điện ảnh Hà Nội nên nguồn phim...

Xem thêm