Lễ hội vật trâu giằng búa

Lễ hội vật trâu giằng búa

06/06/2014 1742

Lễ hội vật trâu giằng búa của thôn Bến Bây, xã Chí Chủ xưa (nay là xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉn...

Xem thêm