Tháp Chiên Đàn

Tháp Chiên Đàn

07/07/2014 8138

Tháp Chiên Đàn (Chiên Đàn là từ được phiên âm từ chữ Chandan của tiếng Phạn, có nghĩa là cây lô hội...

Xem thêm