Chrorumchec - lễ hội cúng phước biển

Chrorumchec - lễ hội cúng phước biển

06/06/2014 2856

Đặc biệt, ở huyện Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) có một lễ hội rất giàu tính nhân văn được tổ chức hàng...

Xem thêm