Chùa Giác Ngạn

Chùa Giác Ngạn

06/05/2014 2593

Chùa giác Ngạn nằm trên tỉnh lộ 781, từ thị xã Tây Ninh đến huyện Châu Thành, một trong những ngôi...

Xem thêm